Ghid pentru informarea, educarea și autoîngrijirea pacientului incurabil

Această publicație a fost elaborată și tipărită cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică și Programul Eurasia al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, în cadrul proiectului ,,Călăuză pentru pacienții cu maladii incurabile", Contract de Grant Nr. 14613 din 01.11.2016 implementat de Asociația Națională de Tratament Paliativ..

Donează