Ghid pentru informarea, educarea și autoîngrijirea pacientului incurabil

Autori:

Andrei Bradu, asistent universitar USMF “Nicolae Testemiţanu”, medic cu competențe în ÎP, Fundația Hospice „Angelus Moldova”, echipa mobilă.

Natalia Carafizi, director executiv Fundația Hospice „Angelus Moldova”, formator național în Îngrijiri Paliative

Diana Gutium, asistent social - echipa mobilă copii (ÎPP), master în Asistență SocialăRecenzenți:

Valerian Isac, președintele Asociației Naționale de Tratament Paliativ, membru al Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în domeniul Îngrijirilor Paliative și la Domiciliu, medic cu competențe în ÎP.

Vasile Suruceanu, director Hospice Carolina de Nord, medic cu competențe în ÎP

Autorii Ghidului aduc sincere mulțimiri Dnei Lilianei Gherman, director Departament Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova, pentru contribuție valoroasă la elaborarea Ghidului.

Această publicație a fost elaborată și tipărită cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică și Programul Eurasia al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, în cadrul proiectului ,,Călăuză pentru pacienții cu maladii incurabile", Contract de Grant Nr. 14613 din 01.11.2016 implementat de Asociația Națională de Tratament Paliativ.Tu eşti important, pentru că eşti tu. Tu contezi până în ultimul

moment al vieţii tale şi vom face totul pentru ca tu să poţi trăi în

demnintate până în ultima clipă."


Cicely Saunders,

fondatoarea mișcării Hospice
Lista acronimelor


AVC - accident vascular cerebral

IMSP – instituție medico-sanitară publică

OMS – Organizația Mondială a Sănătății

RM – Republica Moldova

ÎP – Ingrijiri Paliative

USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

Fundația Hospice Angelus Moldova – Hospice Angelus

IO – Institutul Oncologic

Cuprins:

-Lista acronimelor 

-Prefață 

-Partea generală 

-Cine poate beneficia de îngrijiri paliative? 

-Unde se acordă servicii de îngrijiri paliative? 

-Controlul simptomelor 

-Durerea 

-Mituri despre morfină 

-Deshidratarea 

-Diareea 

-Greața și voma 

-Constipația 

-Tulburări de somn 

-Escarele 

-Regimul persoanei cu maladie/boală incurabilă 

-Alimentația 

-Activitatea fizica 

-Fumatul 

-Consumul de alcool 

-Activitatea sexuală 

-Staturi utile

-ASPECTE SOCIALE pentru persoanele cu maladii incurabile 

-Asistența juridică 

-Legislația actuală, care facilitează dreptul și accesul la îngrijiri paliative 

-Bibliografie


Prefață

Anual circa 24 000 de persoane din Republica Moldova au nevoie de îngrijiri paliative. Îngrijirea paliativă este indicată persoanelor și familiilor care se confruntă cu maladii cronice incurabile. Chiar dacă boala nu mai raspunde la tratament, starea bolnavului poate fi îmbunătățită printr-un control adecvat al simptomelor nedorite, prin alinarea durerii, consiliere psihologică, asistență socială și consiliere spirituală. O îngrijire paliativă eficientă trebuie inițiată din momentul stabilirii diagnosticului de boală incurabilă, cu informarea și educația pentru autoîngrijire a celui care se confruntă direct cu boala și a familiei/îngrijitorilor. Acest Ghid constituie o sursă suplimentară în informarea și educarea pentru autoîngrijire a pacientului și familiei acestuia.

Ghidul, a fost elaborat de un grup de autori în cadrul proiectului ”Călăuză pentru pacienții incurabili” implementat de Asociația Națională de Tratament Paliativ cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova.

Ce este îngrijirea paliativă?

Îngrijirea paliativă, reprezintă îngrijirea activă şi totală a pacienţilor a căror boală nu mai răspunde la tratament curativ. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) defineşte îngrijirile paliative ca o "abordare care îmbunătățește calitatea vieții pacienților și familiilor lor, care se confruntă cu probleme asociate cu boala, prin prevenirea și ameliorarea suferinței, prin identificarea precoce, evaluarea corectă și tratamentul pe simptoame, dar şi rezolvarea problemelor de altă natură: fizice, psiho-sociale și spirituale". Într-un anumit sens, îngrijirea paliativă înseamnă asigurarea îngrijirilor de bază, adică satisfacerea nevoilor individuale ale pacientului, oriunde ar fi acesta îngrijit: la domiciliu sau în spital.

Îngrijirile paliative dau valoare vieţii şi consideră moartea ca fiind un proces normal - nu grăbesc și nici nu amînă moartea. Îngrijirile paliative îşi propun să menţină cea mai bună calitate posibilă a vieţii pînă la moarte. Afirmînd că: îngrijirile paliative pot alina în mod eficient această suferinţă şi pot fi furnizate la un cost relativ scăzut, îngrijirea paliativă nu se limitează la îngrijirile de la finalul vieţii, deoarece s-a dovedit că o iniţiere timpurie a îngrijirilor paliative îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi reduce necesitatea unor tratamente dificile şi agresive.

Cine poate beneficia de îngrijiri paliative?

 • copii sau adulti cu boli sau leziuni congenitale care duc la dependenta de tratamente de sustinere a vietii sau ingrijire de lunga durata pentru asigurarea activitatii cotidiene uzuale;

 • persoane de orice varsta cu boala acuta severa si care ameninta viata (traumatisme severe, leucemie acuta, accident vascular), unde vindecarea este un scop realist, dar unde boala in sine sau tratamentele asociate aduc cu sine o suferinta semnificativa;

 • persoane care traiesc cu boli cronice progresive (boala vasculara periferica, cancer, insuficienta renala sau hepatica, AVC cu deficit functional sever, boala cardiaca sau pulmonara avansata, fragilitate data de varsta avansata, dereglări neurodegenerative si dementă);

 • persoane care traiesc cu boli cronice si care limiteaza viata, rezultate in urma unor accidente sau traumatisme severe.

Unde se acordă servicii de îngrijiri paliative?

I. În condiții de spital

 1. Unitatea cu paturi pentru îngrijiri paliative/hospice: loc special amenajat cu paturi destinate oferirii serviciilor de îngrijiri paliative. Pacienții sunt îngrijiți de echipa interdisciplinară specializată în îngrijiri paliative, care a beneficiat de o instruire specială şi asistă pacienţii şi familiile cu nevoi complexe de îngrijire fizică, psiho-socială şi/sau spirituală.

În RM unităţile cu paturi pentru îngrijiri paliative sunt constituite și activează în cadrul tutror spitalelor raionale, precum și în spitalul clinic municipal nr. 4, municipiul Chișinău, str. Columna 150.

Totodată există și 3 unități cu paturi de îngrijiri paliative de tip hospice:

 • Hospice Carolina de Nord, satul Zubrești, raionul Strășeni, administrat de organizație non-guvernamentală;

 • Hospice Gloria, orașul Ceadîr-Lunga, str. Budjacului 205, administrat de o organizație non-guvernamentală

 • Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Casa Angelus, satul Isacova, raionul Orhei.

 1. Echipe de spital, specializate în îngrijiri paliative: reprezintă o echipă specializată de îngrijiri paliative, care are un rol consultativ şi de sprijin, îngrijirea pacientului rămînînd responsabilitatea medicului specialist din spital, pacienții beneficiind de consultațiile specialiştilor în îngrijiri paliative. În RM o astfel de echipă funcţională, îşi desfăşoară activitatea în cadrul IMSP Institutul Oncologic/Serviciul de Îngrijiri Paliative.

II. La domiciliu

 1. Echipe de îngrijiri paliative la domiciliu: echipe specializate de îngrijiri paliative, care vizitează bolnavii la locul de reşedinţă a acestora (domiciliu, cămin, instituţie rezidenţială, penitenciar) şi le acordă îngrijirea necesară. Pentru perioade scurte de timp bolnavii pot fi internaţi în unităţile cu paturi, pentru îngrijiri paliative care necesită tratament complex al problemelor apărute sau pentru a oferi răgaz (respite) familiei care îngrijeşte de bolnav. Actualmente în RM există organizații non guvernamentale care finanțează echipe de IP specializate pe Îngrijiri Paliative la domiciliu, și activează în raza raioanelor Soroca, Orhei, Taraclia, municipiul Bălti și Cahul, municipiul Chișinău.

III. În condiții de ambulator

 1. Cabinete de consultaţii de îngrijiri paliative în ambulator

Este cunoscut faptul, că organizarea unui cabinet de consultaţii de ambulator este un component important într-un program de îngrijiri paliative. Cabinetele sunt de obicei situate în spitale/hospice, consultaţiile fiind acordate de echipa de specialiști cu competențe în Îngrijiri Paliative.

Totodată pacientul este în drept să se adreseze la aceste cabinet specializate pentru a benificia de suportul necesar în vederea asigurării cu pungi pentru stome de toate tipurile, accesorii la pungi pentru stome , proteze mamare externe după mastectomie.

Pentru a benificia de acest suport este nevoie de formularul forma 027-e care conține date despre pacient cu confirmarea diagnosticului sau efectuarea operației și o copie simplă a actului de identitate și poliței de asigurare.

În RM astfel de consultații de ambulator le puteți primi:

 • mun. Chișinău: Hospice „Angelus Moldova”, str. Alexandru cel Bun 40/1;

 • mun. Chișinău: Spitalul Clinic Municipal nr. 4, str. Columna 150;

 • mun. Bălți: Angelus Bălți, str.Victoriei 7A, în incinta Centrului Social-Regional);

 • raionul Strășeni: Hospice Carolina de Nord, s. Zubrești

 • UTA Gagauzia, or. Ceadîr-Lunga: Hospice Gloria, , str. Budjacului 205;

 • Asociatia Obsteasca ”Angelus Ocnița” or. Ocnița, str. Independenței 64.

 • Asociația Obștească ”Angelus Soroca” or. Soroca, str. Mihai Eminescu 16,

 • Asociația Obsteasca ”Aripile Speranței” or. Orhei, str. Vasile Lupu 36,

 • Echipa mobila al IMSP Cahul, or. Cahul, str. Ștefan cel Mare 23,

 • Asociația Obștească ”Angelus Taraclia”, or. Taraclia , str. Voczalinaia 91,

Controlul simptomelor

Simptomul este o manifestare, semn, indiciu caracteristic unei stări patologice sau unui proces fiziologic al organismului. Felul în care pacienții percep simptomele este foarte diferit, fiind determinat de nivelul de sensibilitate și particularitățile individuale.

Apariția simptomelor clinice la un pacient cu o boală incurabilă depide de foarte multe circumstanțe, dar cel mai frecvent este determinată de:

 1. Gradul de progresie al bolii

 2. Localizarea bolii

 3. Afectarea ritmului circadian (ritm biologic care se repetă la aproximativ 24 de ore).

Sunteți încurajați să dicutați și să cereți ajutorul, ori de cîte ori este necesar, medicului de familie și membrilor echipei de îngrijiri paliative cu privire la conduita în diverse stări care vă crează incomodități, incertitudini sau suferință.

Un pacient se adresează către serviciul de îngrijiri paliative dacă prezintă următoarele simptome:

 1. Durere

 2. Dispnee (insuficiență de aer)

 3. Deshidratare

 4. Diaree

 5. Greață și vomă

 6. Constipație

 7. Tulburări de somn, altele.

Durerea

Descriere

Durerea este un simptom complex, întîlnit cel mai frecvent la pacienții cu patologii oncologice și are, cel mai des, caracter cronic.

Intenstitatea durerii poate să varieze și depinde de foarte mulți factori:

genetici - "harta" genetică a fiecărei persoane influențează cît de sensibil este corpul acesteia la semnalele durerii și modul în care este percepută durerea;

psihologici - durerea este mai des întîlnită la persoanele care au depresie, anxietate (frică) sau autorespect/stimă de sine scăzută; pesimismul exagerat sau durerea severă;

sociali – stresul și izolarea socială contribuie la perceperea mai mare a durerii;

individuali –abordările prin care persoana face față durerii și atitudinea personală în general pot influența modul în care persoana tolerează durerea.

Durerea poate afecta toate aspectele vieţii persoanei. Persoana care simte durere cronică, nu își poate continua activitățile de zi cu zi, se odihnește prost, devine irascibilă/iritată, deprimată sau supărată, dispare pofta de mîncare și chiar speranța de viață. În majoritatea covîrșitoare a cazurilor, durerea poate fi controlată (fie redusă, fie eliminată), iar persoana poate reveni la viața obișnuită: se odihnește mai bine, revine apetitul, se bucură de prezența familiei și chiar poate continua activitatea profesională.

NB. La evaluarea primară și reevaluarea ulterioară, este nevoie de abordat toți factorii enumerați mai sus, pentru a reduce sau a controla cît mai eficient durerea.

Nici o persoană cu boală incurabilă nu trebuie să sufere durere .


Cum se tratează durerea?

Durerea poate fi controlată cu medicamente, care sunt prescrise de medic. Medicamentele sunt administrate în mod regulat, conform graficului și dozei stabilite individual de către medic, în dependență de farmacodinamica preparatului (acțiunea medicală).

NB. Este important, ca medicamentele pentru controlul durerii, să fie administrate regulat, după ceas.


Ce este important?

Cît mai detaliat să fie descrisă durerea, pe care o simțiți, medicului Dvs. Pentru selectarea și prescrierea tratamentului individualizat medicul vă va întreba despre localizarea durerii, iradierea acesteia, evoluția, durata, intensitatea, factori care influențează durerea (care contribuie la apariția, agravarea sau ușurarea durerii).

Există cîteva tipuri de medicamente prescrise pentru tratamentul durerii cornice. Medicamentele sunt prescrise de medic în dependență de intensitatea și caracterul durerii. Durerea poate fi ușoară, moderată sau severă.

În durerea usoară sunt prescrise medicamente non-opioide: paracetamol (acetaminophen), sau antiinflamatorii non steroidiene (ibuprofen, nimesulid, ketoprofen, acid acetilsalicilic s.a.).

În durerea moderată sunt prescrise medicamente opioide slabe: tramadol, codeină sau morfină în doze mici, în asociere cu medicamentele non-opioide (prescrise în durerea ușoară) sau adjuvante/co-analgezice (un șir de medicamente, care au alt mecanism de acțiune farmacologică, dar folosite în comun cu analgezicele intensifică acțiunea acestora).

În durerea severă sunt prescrise preparate opioide puternice: morfină, fentanil, metadonă, oxicodonă, în asociere/sau fară preparate non-opioide (prescrise în durerea ușoară), sau adjuvante/co-analgezice și niciodată nu se asociază cu preparate destinate pentru tratamentul durerii moderate (opioide slabe – tramadol, codeină).

NB: Este important să urmați sfatul medicului și să administrați tratamentul așa cum a fost prescris de medic. Totodată trebuie să monitorizați/observați cum se comportă durerea pe care o simțiți (scade, dispare sau nu suferă nici o schimbare).


Anunțați medicul dacă aveți următoarele situații:

 • Simțiți că durerea nu răspunde la tratamentul administrat (este neschimbată)

 • Simțiți că durerea răspunde la tratamentul administrat și scade în intensitate, dar nu dispare;

 • Luați sau nu medicament petru tratamentul durerii cornice;

 • Durere extinsă sau generalizată

 • Durere puternică în diferite regiuni ale corpului;

 • Simțiti ca cunosțintele și intervențiile pe care le intreprindeți vă depașesc.


Sfaturi utile în cazul tratamentului cu analgezice

 • Nu administrați alte medicamente, decît cele prescrise (pot fi administrate greșit sau inutil), fără a discuta în prealabil acest lucru cu medicul.

 • Nu lăsați durerea să vă controleze viața, ci apelați la ajutorul și sfaturile medicului pentru a nu suferi de durere.

 • Administrați medicamentele exact cum au fost prescrise de medic, cu regularitate, respectînd regimul strict după ceas.

 • În cazul acceselor de durere acută consultați medicul pentru inițierea/ajustarea tratamentului.

 • Familiarizați-vă cu posibilele efecte secundare ale administrării medicamentelor (constipaţie, greaţă, dureri de stomac, vomă, depresie respiratorie, somnolență) Nu tolerați efectele adverse ale medicamentelor și comunicați medicului Dvs. oricare din simptomele apărute.

 • Reevaluarea durerii și altor simptoame, poate fi efectuată de către medicul Dumneavoastră sau asistenta medicală ori de cite ori este nevoie.

Mituri despre morfină

Există și persistă numeroase mituri și idei preconcepute despre Morfină – medicament utilizat în tratamentul durerii cornice severe.

NB: Trebuie să rețineți, că morfina este un medicament, care are un șir de efecte adverse, ca și alte medicamente, dar administrat correct, are mai multe benificii, decît riscuri.

Mitul 1: Persoanele care iau morfină devin dependente.

Nu este correct! Tratamentul cu morfină este prescris de medicul specialist atunci, când durerea este foarte puternică(severă) și durează în timp. Doar administrarea corectă a Morfinei, poate ușura suferința. Pacienții cu durere cronică severă, dezvoltă foarte rar dependență față de Morfină. Peste o perioadă de timp, care la fiecare pacient este diferită, poate să apară necesitatea majorării dozei, dar asta este cu totul altceva. Consultați medical Dvs, dacă apar întrebări.

Mitul 2: Morfina este prescrisă atunci când moartea este inevitabilă.

Nu este correct!

Morfina este prescrisă în funcţie de intensitatea durerii şi nu de stadiul bolii. Morfina este folosită şi în alte afecţiuni unde apare durere severă (infarct miocardic, boli reumatice), nu numai în cancer.

Mitul 3: Morfina dă somnolenţă.

Nu este corect! La începutul tratamentului cu morfină poate apărea somnolența, aceasta însă dispare în decurs de 5-7 zile de tratament.

Mitul 4: Morfina cauzează dificultăți ale respiraţiei.

Nu este corect!

Când tratamentul este corect prescris și administrat, dificultăți ale respiraţiei nu apar. Iniţial se prescrie o doză mică de morfină, care, dacă durerea nu este controlată, poate fi crescută. De obicei problemele de respiraţie apar din alte motive (complicaţii ale bolii).

Mitul 5: Morfina se administrează numai injectabil.

Nu este corect!

Morfina poate fi administrată atât injectabil cât şi pe cale orală (tablete, soluții de băut), prin piele (emplastru).

Mitul 6. Morfina este eficientă numai atunci când durerea este foarte mare.

Nu este corect!

Morfina este administrata si in durerea moderata în doze mici în conformitate cu recomandările OMS ( și conform protocolelor naționale). Dacă severitatea bolii crește, crește și doza de morfină prescrisă și administrată.

Mitul 7. Morfina nu are effect.

Nu este corect!

Perceperea că morfina nu ajută, poate fi din cauza dozei mici, sau administrare neregulată.

Administrarea corectă(după ceas) și în doze adecvate, alese de medicul Dvs, va permite ca durerea să fie controlată.

NB: La inceputul tratamentului cu Morfina, mai pot apărea și alte efecte secundare, cum ar fi greața, gură uscată, constipație ș.a. Comunicați medicului sau asistentei Dvs, despre orice Vă deranjază.


Dificultăți de respiratie (dispneea)

Descriere:

Dificultățile de respirație pot să apară ca rezultat al mai multor cauze, precum: obstrucția căilor respiratorii, boli pulmonare, micșorarea amplitudei pulmonare (tumoare cu localizare în plămîni sau tumoare care comprimă sistemul respirator, metastază pulmonară), durere pronunțată sau complicații ale unor tratamente specifice.

Dificultatea în respirație se poate manifesta prin:

 • Respirație frecventă (mai mult de 30 respirații pe minut);

 • Respirație superficială;

 • Respirație șuierătoare;

 • Senzație de insuficiență de aer;

 • Tuse.

Anunțați medicul dacă:

 • Nu vă ajunge aer;

 • Nu puteți respira în poziție orizontală/culcat, când vă deplasați într-un ritm obișnuit sau la un efort obișnuit;

 • Respirația este zgomotoasă;

 • A apărut recent tusea chinuitoare;

 • Sputa este cu sînge;

 • A apărut febra (> 38 C).

Ce e de făcut pînă la consultația medicului?

Deschideți larg geamul pentru asigurarea curentului de aer rece spre față și aerisirea încăperii;

 • Ocupați o poziție semișezândă sau așezat pe scaun pentru ușurarea respirației;

 • Faceți exerciții respiratorii: inspirați adînc și contractați mușchii abdomenului, apoi urmata de o exspiratie pasivă, relaxand aceiasi muschi, urmată iarăși de o inspirație adîncă.

 • Încercați să vă calmați și să vă relaxați pentru îmbunătățirea respirației.

Este necesar de exclus de către medicul Dvs. infecțiile respiratorii acute, care înrăutățesc vădit starea generală a pacientului și întețesc și mai mult senzația de insuficiență de aer.

Deshidratarea

Descriere

Deshidratarea este o stare care se caracterizează prin consum insufcient de lichide sau pierderea masivă de lichide prin diaree, vărsături, febră, transpirații.

Este necesar să contactați medicul:

 • Dacă sunt mai mult de 5 scaune pe zi

 • Dacă voma s-a repetat mai mult de 3-4 ori;

 • Dacă persoana este confuz/ă (lipsește orientarea în spațiu și timp);

 • Dacă persoana urinează puțin, urina are culoare intensă, urât mirositoare;

 • Dacă pielea este uscată.

Sfaturi utile:

 • Administrați cît mai multe lichide (apă plată, ceai de plante, apă de orez, rehidron)

 • Cereți ajutorul/sfatul medicului si administrati medicamentele asa cum au fost prescrise de medic;

Diareea

Descriere:

Diareea se caracterizează prin apariția a mai mult de 5 scaune apoase în decurs de 24 ore.

Cauze:

 • Tumori ale tractului gastrointestinal;

 • După radioterapie sau chimioterapie;

 • Stres, emoții;

 • Alte cause (exemplu: infecții gastrointestinale)

Contactați medicul dacă aveți următoarele simptome:

 • Mai mult de 5 scaune pe zi;

 • Dureri/Crampe abdominale;

 • Observați mase alimentare neprelucrate în scaun;

 • Mase fecale sunt de culoare întunecată sau cu adaos de sânge;

 • Febră (>38C).

Sfaturi utile:

 • Asigurați-vă că nu aveți constipație, care decurge ca diaree falsă, consultînd medicul Dvs.;

 • Consumați mai multe lichide (cantitatea recomandată: mai mult de 1,5 l/zi);

 • Continuați tratamentul antidiareic, dacă fost prescris de medic.

 • Asigurați-vă ca dozele de medicamente recomandate sunt administrate corect.

Greața și voma

Descriere:

Greața și voma sunt simptome care pot să apară atît din cauza afecțiunii gastrointestinale, cît și datorită efectelor secundare la tratamentele specifice (radioterapie sau chimioterapie, tratament analgezic cu opioizi, alte).

Grețurile și vărsăturile, care nu sunt corect diagnosticate și tratate, duc la înrăutățirea calității vieții, și inevitabil, la deshidratare cu toate consecințele ei.

Cauzele grețurilor și vărsăturilor la pacienții oncologici:

 • Chimioterapia;

 • Radiotrapia (pentru unele regiuni ale corpului);

 • Anxietatea (stare de neliniște);

 • Durerea;

 • Dereglarea funcției renale sau hepatice;

 • Deshidratarea;

 • Administrarea unor medicamente analgetice;

 • Infecții.

Contactați medicul dacă aveți următoarele simptome:

 • Greață și vomă foarte agresivă;

 • Vărsături cu culoare de cafea;

 • Slăbiciuni generale;

 • Dificultate de înghițire.

Sfaturi utile pînă la sosirea personalului medical

 • Luați tratamentul prescris de medic;

 • Alimentați-vă mai des, cu cantități mici de alimente;

 • Mențineți o igienă bună a cavității bucale;

 • Respirați cu ajutorul unui pachet de hîrtie sau plastic.

Constipația

Descriere

Constipația este reprezentată prin dificultatea sau imposibilitatea de eliminare a materiilor fecale din organism mai mult de 72 ore cu condiția că în trecut pacientul, nu a avut situații asemănătoare.

Cauze:

 • Poate să apară frecvent la pacienții incurabili sau la pacienții care administrează analgezice opioide (preparate pentru tratamentul durerii);

 • Aport scăzut de alimente/administrarea unor cantități mici de alimente;

 • Hidratare insuficientă;

 • Imobilizare;

 • Depresie, teama de diaree;

 • Medicamente.


Utilizarea frecventă a medicamentelor pentru tratamentul constipației fără să se țină cont de cauza bolii, poate duce la dificultatea controlării acestui simptom.

Contactați medicul dacă:

 • Abdomenul este balonat (întinderea sau umflarea excesivă a acestuia);

 • Au apărut dureri/colici/spasme abdominale ;

 • scaunul lipsește mai mult de 3 zile;

 • Au apărut vărsături.

Sfaturi utile:

 • Hidratare adecvată ;

 • Consumul lichidului dimineața pentru stimularea intestinului (mișcări prin care esofagul, stomacul și intestinele se contractă);

 • Consumul de cereale integrale;

 • Utilizarea laxativelor. Dacă administrați analgezice opioide, laxativele vor fi administrate pe toate perioada tratamentului cu opioide.

Tulburări de somn

Pacienții cu boli incurabile pot prezenta tulburări de somn: insomnie sau somnolență).

Insomnia este o tulburare a somnului care se manifestata fie prin imposibilitatea de a adormi, fie prin trezirea dupa o scurtă perioada de somn (1-2 ore de la adormire). Insomnia este întîlnită în stări de slăbiciune, stări psihologice, nevroze.

Somnolența este o stare intermediară între somn și veghe. Somnolenţa excesivă poartă numele şi de hipersomnie. Hipersomnia reprezintă o tulburare în cantitatea, calitatea sau reglarea somnului și trebuie tratată.

Tulburările de somn pot apărea din următoarele motive:

 • Durerea cronică necontrolată sau controlată incorect;

 • Medicamente ce produc insomnia( hormonale);

 • Discomfort psihologic, nevroze;

 • Modificarea programului zilnic obișnuit (somn/veghe);

Sfaturi utile:

 • Creați-vă o atmosferă plăcută în dormitor sau locul unde dormiți;

 • Excludeți consumul de lichide cu 2 ore înainte de culcare (inclusiv ceai, cafea);

 • Este recomandabil un pahar cu lapte cald înainte de culcare(dacă este posibil și tolerabil)

 • Dormiți puțin în timpul zilei;

 • Faceți un duș cald înainte de culcare(dacă este posibil);

 • Cereți sfatul unui medic, dacă simptomul nu este posibil de controlat.

Escarele

Escarele reprezintă o leziune a pielii care apare atunci cînd ţesuturile moi sunt comprimate între o proeminenţă osoasă şi un plan dur extern, pentru o perioadă mai lungă de timp. Planul extern poate fi o saltea, un scaun cu rotile sau chiar alte părţi ale corpului.

Prin comprimarea tesuturilor moi (piele și muschi) se întrerupe circulația sîngelui care le hrăneşte, în final ajungîndu-se la apariția escarelor.

Cauze /Factori de risc

1. Factori externi – presiune, compresie, fricţiune, măcerare, incontinenţă.

2. Imobilizare, malnutriţie, deshidratare, dereglări de inervaţie, vîrstă înaintată.

3. Consecințe a unor maladii: diabet zaharat sau tratament cu steroizi.

4. Caşexia şi astenia (slabiciune pronunțată) caracteristice cancerului.

Sfaturi utile

1. Menţinerea integrităţii pielei, păstrînd-o curată și uscată, scăzînd la maximum timpul de contact cu urina şi masele fecale.

2. Diminuarea presiunii la nivelul proeminenţelor osoase.

3. Mobilizarea activă sau pasivă.

4. Masarea riguroasă sau fricţiunile cu alcool sunt interzise: se recomandă masarea ușoară cu schimbarea regulate a poziției corpului.

5. Se asigură o hidratare şi o hrană adecvată.

6. Se evită căldura excesivă.

7. Se aplică cremă hidratantă pe zonele de risc(dacă este posibil).

8. Se asigură controlul adecvat al durerii.

Regimul persoanei cu maladie/boală incurabilă

1. Alimentația

În principiu, sunt permise toate grupele de alimente naturale, în combinaţii şi cantităţi confortabile pentru Dumneavoastră.

Este nevoie de o alimentaţie bogată şi diversă:

 • fructele şi legumele conţin cele mai multe vitamine, minerale;

 • cerealele simple conţin fibre şi sunt o bună sursă de energie;

 • ciupercile sunt o bună sursă de proteină vegetală, în special pentru persoanele vegetariene sau care ţin post;

 • optați pentru peşte, apoi carne de pasăre, apoi, mai rar, carne roşie;

 • optați pentru iaurturi şi brânzeturi simple, albe.

Reguli:

 • administrarea produselor bine prelucrate și mixate (în caz de nevoie);

Activitatea fizica

Exercițiile fizice pot fi extrem de benefice mișcarea minim 30 minute , atât pentru mobilitatea articulațiilor, cît și cea a mușchilor.

Activitatea fizică este necesară de a fi efectuată, după posibilitate, în dependență de gradul de avansare al bolii.

Exercițiile respiratorii, cu drenarea posturală (care ține de poziția corpului).  Tehnica necesita ca bolnavul sa fie alungit pe un pat, cu picioarele suprainaltate. Secretiile sunt drenate in mod natural, prin actiunea gravitatiei, catre trahee, de unde sunt eliminate apoi prin tuse. Fiecare regiune a plamanilor este drenata in mod preferential dupa pozitia exacta a corpului (culcat pe partea dreapta sau pe partea stanga, cu perne puse in diferite parti etc.), aceasta fiind obligatoriu și pentru pacienții imobilizați la pat.

Cu toate acestea, se impune o evaluare medicală înainte de a începe un program de activitate fizică.

Fumatul

Este o greșeală să vă gîndiți ca din moment ce sunteți deja bolnav nu mai are sens să renunțați la fumat. Dimpotrivă, renunțarea la fumat, vă ajută să tolerați mai bine tratamentul.

Dacă abandonarea fumatului nu este posibilă, este necesar de a reduce substanțial numărul de țigarete pe care le veți fuma zilnic.


Consumul de alcool

Nu există cantități de alcool care sunt lipsite de efecte negative, indiferent cît de mici sunt. De asemenea, evoluția bolii și răspunsul la terapiile specifice sunt influențate negativ de consumul de alcool.

Dacă abandonarea consumului de alcool nu este posibilă, este necesar de a reduce substanțial cantitatea de alcool consumată zilnic.


Activitatea sexuală 

Sexualitatea este o parte a sănătății (poate a vieții) și a stării de bine a individului și presupune legături emoționale conexe. Atît cancerul, cît și tratamentul pot afecta sexualitatea în următoarele moduri:

 • Transformarea fizică a persoanei ca rezultat al operațiilor suportate (înlaturarea glandei mamare, stomă);

 • Scăderea libidoului( poftei sexuale);

 • Manifestarea efectelor adverse ale medicamentelor.

Staturi utile:

 • Purtați o discuție cu partenerul de viață;

 • Cereți sfatul medicului în cazurile care vă depășesc.


ASPECTE SOCIALE pentru persoanele cu maladii incurabile

Servicii și drepturi sociale garantate și asigurate de stat pentru persoane ce suferă de maladii incurabile sau limitante de viață

Pentru a răspunde direct la noile necesități apărute odată cu diagnosticarea maladiei incurabile sau a bolii limitante de viață și a face față provocărilor (schimbări fizice, incapacitate temporară sau totală de muncă, comunicare și socializare redusă, noul statut social) este nevoie de timp, răbdare, o puternică dorință de a învinge, suport psiho-emoțional, îngrijire de calitate oferită de profesioniști care știu să coordoneze îngrijirea și să ofere informații clare și coerente în toate etapele evoluției bolii.

Deși în Republica Moldova nu există la nivel legislativ o formă de protecție specială pentru persoanele diagnosticate cu maladie incurabilă, totuși există o serie de Legi și Hotărâri de Guvern, pe care le puteți utiliza pentru a va proteja drepturile sociale și a beneficia de suport informațional și asistență medico-socială de care aveți nevoie.

Aveți dreptul la Pensie de invaliditate

În baza diagnosticului medical stabilit, în cazul unui diagnostic de cancer, de medicul oncolog, în cazul unei alte boli cronice sau limitante de viață, de medicul de specialitate, conform Hotărârii Guvernului RM Nr. 65 din 23.01.2013 cu privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă, sunteți în drept să vă adresați la medicul de familie și să cereți îndreptarea către Consiliul specializat pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă conform profilului:

 • nr. 1 – profil oncologic

 • nr.2 – profil ftiziopneumologie şi infecţi

 • nr. 3 – profil psihiatric

 • nr. 4 – profil pediatric

 • și în cazul persoanelor care domiciliază în sate – se pot adresa către Consiliile Teritoriale pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă din raion.

Consiliul specializat pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă examinează dosarul dumneavoastră, întocmeşte şi eliberează certificatul privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă, precum şi programul individual de reabilitare şi incluziune socială, ținând cont de:

- Ordinul 89/576 din 17.05.2013 Cu privire la aprobarea ”Listei maladiilor și stărilor patologice însoțite de deficiențe funcționale ireversibile, care servesc drept bază pentru stabilirea dizabilității fără termen de reexpertizare la adulți și copii”;

- Ordinul 12/70 din 28.01.2013 Cu privire la aprobarea criteriilor de determinare a dizabilității și capacității de muncă la persoanele adulte;

- Ordinul 64/317 din 30.04.2015 Cu privire la aprobarea ”Listei dizabilităților care afectează ireversibil starea de sănătate a copiilor, starea de sănătate și funcționare și capacitate de muncă la adulți, care servesc drept bază pentru stabilirea dizabilității pe termen nelimitat la adulți și copii”;

Mărimea pensiei de invaliditate se calculează ținînd cont de gradul de dizabilitate (mediu/grav/sever) determinat de Consiliul specializat pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă și de stagiul personal de cotizare.

Atenție!

Dacă nu sunteți în stare să vă deplasați la medicul de familie, solicitați asistență/evaluare la domiciliu.

Prezentați medicului de familie dosarul pregătit, care conține:

 • Fișa de trimitere (formularul F-088/e) eliberată de instituția medico-sanitară;

 • Actele de studii, alte documente ce atestă instruiri, calificări, recalificări;

 • Formularul nr. 3 (Hotărârea Guvernului RM Nr. 65 din 23.01.2013 Cu privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă) completat de instituția în care persoana este angajată, care conține caracteristica persoanei și a funcției deținute

 • Formularul nr. 4 (Hotărârea Guvernului RM Nr. 65 din 23.01.2013 Cu privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă) completat de instituțiile de învățămînt, unde se vor indica condițiile de studii, alte circumstanțe ale procesului instructiv-educativ, în cazul copiilor.

 • Formularul nr. 5 (Hotărârea Guvernului RM Nr. 65 din 23.01.2013 Cu privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă) completat de structurile teritoriale de asistență socială, de casa de asigurări sociale.

 • Buletinul de identitate (în copie).

 • Dacă întimpinați dificultăți la colectarea dosarului, apelați la ajutorul asistentului social de sector sau a celui din cadrul echipei de îngrijiri paliative și cereți să fiți examinat la domiciliu de către membrii Consiliului specializat pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă, indicând motivul și /sau anexînd confirmarea stării de sănătate din partea instituției medico-sanitare.

 • În cazul în care situația este foarte critică și sunteți imobilizat la pat, expertizarea sau reexpertizarea poate fi efectuată și în lipsa Dumneavoastră, în baza unei cereri în formă scrisă din partea D-stra sau a reprezentantului legal.

Dacă nu ați activat profesional pînă la diagnosticarea maladiei incurabile, veți beneficia de pensia de invaliditate minimă, calculată conform legislației în vigoare.

Aveți dreptul la Ajutor social

În baza Legii 133 din 13.06.2008 Cu privire la ajutorul social, aveți dreptul să beneficiați de ajutor social. Pentru a beneficia de ajutor social urmează să scrieți o cerere de ajutor social, în care să indicați motivul vulnerabilității dumneavoastră (ce s-a întîmplat), cheltuielile suportate, inclusiv modalitatea utilizării surselor financiare care vă vor fi alocate. Cererea de ajutor social trebuie adresată șefului Direcției Asistență Socială de sector, dacă sunteți locuitor al or. Chișinău, șefului Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei dacă sunteți locuitor al centrului raional, , Primarului – dacă locuiți la sat..

Dacă aveți în îngrijire copii minori, ajutorul social poate fi solicitat și în baza Hotărârii Guvernului RM nr.889 din 11.11.2013 ”Pentru aprobarea Regulamentului – Cadru cu privire la organizarea și funcționarea serviciului social de sprijin pentru familii cu copii”.

Cererea cu privire la ajutorul social trebuie să fie însoțită de copiile următoarelor documente (Anexe): actul de identitate, extrasele medicale care justifică diagnosticul, certificatul privind componența familiei, carnetul de pensionar cu mărimea pensiei (de vîrstă sau invaliditate), bonurile/facturi fiscale care justifică cheltuielile suportate.

Mărimea sumei și durata oferirii ajutorului social se determină în dependență de gradul de dificultate a cazului, cu o reevaluare ulterioară.

Atenție!

Pentru a primi un răspuns la orice solicitare/cerere, este bine ca cererea să fie oficial înregistrată, cu număr de intrare. Dacă nu vă puteți deplasa, atunci expediați cererea printr-o scrisoare recomandată la adresa instituției de la care cereți ajutor social.

Aveți dreptul la compensație socială pe perioada rece a anului

În baza Legii Nr. 15-XVII din 26.02.2010 privind compensațiile sociale pentru perioada rece a anului, a Hotărârii Guvernului RM Nr.162 din 05.03.2010, Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a compensației sociale pentru perioada rece a anului, aveți dreptul să solicitați compensația socială pe perioada rece a anului în formă scrisă. Urmează să scrieți o cerere către șeful Direcției Asistență Socială de sector dacă sunteți domiciliat în or. Chișinău, către șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei dacă sunteți domiciliat în centrul raional, sau primarului dacă locuiți la sat.

Compensația socială se stabilește pentru:

  1. familiile defavorizate care au obținut dreptul la ajutor social, stabilit în conformitate cu Legea Nr.133-XVI din 13.06.2008

  2. salariații din sectorul bugetar, care se încadrează în categoriile I-VII de salarizare ale Rețelei tarifare unice

  3. beneficiarii de pensii sau alocații sociale în sumă de până la 700 lei, de la vîrsta de 65 de ani.

Atenție!

Compensația socială se stabilește pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 martie inclusiv.

Aveți dreptul la Îngrijire Socială la domiciliu

Multe din problemele cu care s-ar putea să vă confruntați în perioada de adaptare la noul statut ar putea fi rezolvate cu ușurință de către o echipă de specialiști calificați - lucrătorii sociali, care în baza Hotărîrii Guvernului RM nr.1034 din 31.12.2014 Cu privire la aprobarea Regulamentului - Cadru al serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate, pot să vă ofere gratuit următoarele servicii sociale:

 • procurarea, din mijloacele dumneavoastră financiare, a produselor alimentare, mărfurilor de uz casnic și medicamentelor;

 • prepararea hranei, livrarea prînzurilor calde (după caz);

 • plata, din mijloacele dumneavoastră financiare, a servicii comunale;

 • îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei;

 • predarea şi ridicarea obiectelor de uz casnic şi a hainelor la/de la spălatorie, curăţătorie chimică, reparaţie;

 • realizarea igienei personale;

 • organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile dumneavoastră;

 • antrenarea dumneavoastră în activităţi sociale şi culturale;

 • întreţinerea corespondenţei cu rudele şi cu prietenii;

 • organizarea procurării şi transportării, din mijloacele dumneavoastră financiare, a combustibilului/materialului de încălzire (cărbune, bricheți, lemne) la domiciliu;

 • după caz, încălzirea sobelor.

Aveți dreptul la asistent personal asigurat de stat

În baza Hotărârii Guvernului RM nr. 314 din 23.05.2012 Pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social ”Asistență personală” și a Standardelor minime de calitate, aveți dreptul să beneficiați de suportul asistentului personal.

În această funcție poate fi angajată orice persoană, inclusiv unul din membrii familiei sau ruda dumneavoastră, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • are vîrsta minimă de 18 ani;

 • nu a atins vîrsta de pensionare conform prevederilor legislației în vigoare;

 • nu a fost condamnată pentru săvîrșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • starea de sănătate corespunde cerințelor funcției ocupate.

Persoana cointeresată se poate angaja în funcția de asistent personal prin depunerea unei cereri de angajare pe care o prezintă și oficial o înregistrează :

 • în Chișinău - la Direcția de Asistență Socială de sector

 • în raion - la direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 • în sat – la primărie, pe numele primarului de localitate.

Dosarul pentru funcția de asistent personal trebuie să conțină următoarele:

 • cererea de angajare depusă de solicitant, în original și semnată;

 • copia de pe actele de identitate a solicitantului;

 • copia de pe actele de studii a solicitantului;

 • adeverința medicală eliberată solicitantului de medicul de familie, conform formularului aprobat de Ministerul Sănătății.

Atenție!

Nu poate fi angajat în calitate de asistent personal părintele copilului cu dizabilități severe, care beneficiază de concediu de maternitate sau de concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vîrsta de 3 ani.


Asistența juridică

Odată cu adoptarea Legii nr. 198 din 26 iulie 2007 privind asistența juridică garantată de stat, statul și-a reproiectat în întregime sistemul de asistență juridică, punând accentul pe asigurarea accesului egal la justiție pentru cetățenii Moldovei, precum și pentru străini, persoanele apatride, care au nevoie de asistență juridică în raport cu autoritățile moldovenești.

Parajuristul este persoana, care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, are studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară solicitanţilor din contul mijloacelor garantate de stat.

Parajuriştii acordă servicii de asistenţă juridică primară şi tratează cu respect fiecare beneficiar, indiferent de rasa, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, apartenenţa politica, averea sau originea socială a acestuia şi oricare alte criterii de discriminare.

Informatii de reținut: ESTE PARAJUR CINE ESTE PARAJURISTUL?

 1. Cine este parajuristul ?

Este persoana care acordă primul ajutor juridic gratuit.

 1. Ce face ?

Informează și ghidează spre soluționarea unei probleme juridice.

 1. CUI?

Oricărei persoane care are nevoie de ajutor juridic.

 1. CÂT COSTĂ?

Nimic. Ajutorul este gratuit.

Informații mai ample gasiți pe: http://parajurist.md/ sau https://yavo.md/

Legislația actuală, care facilitează dreptul și accesul la îngrijiri paliative

Îngrijirile paliative în Republica Moldova sunt reglementate prin următoarele legi și ordine:

 1. Politica Naţională de Sănătate, Hotărârea Guvernului 886 din 06.08.2007, capitolul XIV, unde sunt menţionate implicit sau explicit îngrijirile paliative;

 2. Legea Nr. 382-XIV din 06.05.1999, cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, modificată; [Art.16 al.(4) în redacţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202];

 3. Ordinul MS nr.960 din 01.10.02012O conform căruia, o prescripţie include cantitatea de preparate necesare tratamentului pe un termen de pînă la 30 de zile,

 4. Ordinul MS nr.162 din 23.04.2007 “Cu privire la aprobarea regulamentului şi listei medicamentelor esenţiale”, modificat prin ordinul MS nr.144 din 28.02. 2011;

 5. Contractul tip al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;

 6. Ordinul MS nr.234 din 09.06.2008, “Cu privire la dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova”;

 7. Ordinul MS nr.154 din 01.06.2009, “Cu privire la organizarea seviciilor de îngrijiri paliative”;

 8. Ordinul MS nr.884 din 30.12.2010, “Cu privire la aprobarea Standardului Național de Îngrijiri Paliative”;

 9. Ordinul MS nr.960 din 01.10.2012, “Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor”;

 10. Ordinul MS nr.187 din 29.02.2012 “Instrucţiuni privind administrarea morfinei orale”;

 11. Ordinul MS nr. 1022 din 30.12.2015 cu privire la ”Organizarea serviciilor de Îngrijiri paliative”.

Informații de contact ale prestatorilor naționali de îngrijiri paliative:

 1. Fundația Hospice Angelus Moldova

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 40/1.

Tel: (022) 244850

e-mail: info@hospice.md

e-mail:valeriu.isac@hospice.md

web: www.hospice.md 1. Hospice ”Carolina de Nord”

s. Zubresti, r-nul Straseni

tel: (+373) 237 79241

e-mail: vasilesuruceanu@gmail.com

web: www. zubrestihospice.wordpress.com 1. AO ”Gloria”

or. Ceadîr-Lunga, str. Budjacului 205

tel: (+373) 291 26060

e-mail: gloria-domini@mail.ru 1. Caritas Moldova

mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 30/1

Tel/fax:  (+373) 22 29 31 49

e-mail: secretariat@caritas.md


 1. AO “Angelus Bălți”

mun. Bălți, str. Victoriei 7A

tel: (+373) 60055940

e-mail: angelusbalti@gmail.com 1. AO ”Home Care”

mun. Chișinău, str. Columna 150

tel: (+373) 22 920 320

e-mail: ao.homecare@gmail.com

web: www.homecare.md 1. Asociatia Obsteasca ”Angelus Ocnița”

or. Ocnița, str. Independenței 64,

Igor Lazari (director),

email: angelusocnita@mail.ru 1. Asociația Obștească ”Angelus Sporoca”

or. Soroca, str. Mihai Eminescu 16,

Dobrovolischi Valeriu – Sergiu (director),

email: angelus.soroca@gmail.com 1. Asociația Obsteasca ”Aripile Speranței”

or. Orhei, str. Vasile Lupu 36,

Tintiuc Victoria (director),

email: aripilesperantei@gmail.com 1. Asociația Obștească ”Angelus Taraclia”,

or. Taraclia , str. Voczalinaia 91,

Maria Chiose (director),

email: mawak@mail.ru 1. Echipa mobila al IMSP Cahul,

or. Cahul, str. Ștefan cel Mare 23,

Liliana Creciun (medic coordonator),

email: imspcahul@ms.md 1. IMSP Spitalul Clinic Municipal Chișinău

Str. Strada Columna 174, Chișinău

scm4@ms.md


Începînd cu anul 2015, în toate spitalele raionale au fost create paturi de îngrijiri paliative. Pacienții sunt spitalizați pentru îngrijiri paliative în baza biletului/exstrasul de trimitere de la medicul de familie și/sau echipa mobilă de îngrijiri paliative.


Bibliografie:

 1. http://www.slideshare.net/denis_marinescu/ghidul-pacientuluioncologic

 2. http://old.ms.gov.md/_files/15207-Ghid%2520Ingrijiri%2520paliative.pdf

 3. Ghid „Îngrijiri Paliative”, elaborat în cadrul Proiectului Dezvoltarea Îngrijirilor paliative în Republica Moldova, Programul Sănătate Publică, Fundația Soros-Moldova, 2002, editura EPIGRAF SRL

 4. Twycross R., Wilckock A., „Controlul simptomelor în cancerul avansat”, Brașov. România, Lux Libris, 2007, Copyright 2001. Traducerea în limba română cu permisiunea autorilor de Corin Gazdoiu și Daniela Moșoiu

 5. Protocol Clinic Național „Îngrijiri paliative în dispnee, stare terminală”

 6. Protocol Clinic Național „Îngrijiri paliative în patologia gastrointestinală”

 7. Protocol Clinic Național „Îngrijiri paliative – durerea în cancer”

 8. Protocol Clinic Național „Îngrijiri paliative în escare

 9. Recomandarea REC (2003) 24 a Comitetului de Miniştri ai statelor membre privind îngrijirea paliativă.

 10. CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ASISTENŢĂ JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT HOTĂRÎRE Nr. 27 din  29.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al parajuriştilor.


IPP – Îngrijiri Paliative Pediatrice


Lista acronimelor


AVC - accident vascular cerebral

IMSP – instituție medico-sanitară publică

OMS – Organizația Mondială a Sănătății

RM – Republica Moldova

ÎP – Ingrijiri Paliative

USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

Fundația Hospice Angelus Moldova – Hospice Angelus

IO – Institutul Oncologic

IPP – Îngrijiri Paliative Pediatrice

Donează