Casa Angelus

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Casa Angelus

În vara anului 2017, în satul Isacova, raionul Orhei, FFMS Angelus Moldova a deschis primul Centru de Îngrijiri Paliative Pediatrice Casa Angelus (CÎPP Casa Angelus).

Misiunea Centrului Casa Angelus este de a oferi asistență medico-socială non-stop, pe o perioadă de cel puțin 14 zile, copiilor cu maladii incurabile progresive și avansate, cu posibilitatea reinternării.

CÎPP Casa Angelus are capacitatea să interneze până la 15 copii, în caz de necesitate, împreună cu un aparținător.

Serviciile oferite de Centrul Casa Angelus sunt în totalitate gratuite, destinate copiilor din întreaga republică. Patologiile eligibile pentru internare sunt:

  • afecțiuni incurabile pentru care tratamentul curativ ar putea fi fezabil, dar poate eșua (cancer, insuficiență cardiacă, insuficiență renală);
  • afecțiuni unde moartea prematură este inevitabilă, dar perioadele îndelungate de tratament pot îmbunătăți pronosticul de viață și calitatea vieții (distrofie musculară, fibroză chistică, HIV/SIDA);
  • afecțiuni progresive fără opțiuni de tratament curativ, tratamentul paliativ fiind unica opțiune: anomalii cromozomiale (sindromul Down, sindromul Turn, sindromul Klyndfelter, sindromul Rett, sindromul Dravet, lipofuscinoză); maladii metabolice progresive; osteogeneza imperfectă, grad sever;
  • speranță redusă de viață în urma accidentelor și altor traume;
  • boli neurologice: hidrocefalie; PCI; stare vegetativă.

Mulți dintre copiii aflați în îngrijirea CÎPP Casa Angelus nu își mai pot imagina lupta cu boala fără ajutorul celor care le pansează și sufletele – personalul calificat și grijuliu, care le oferă, fie și pentru o perioadă, atmosferă caldă și primitoare.

Pentru a putea beneficia gratuit de îngrijire paliativă pediatrică la domiciliu sau în staționar, pacientul are nevoie de:

  • copia buletinului de identitate al părintelui/reprezentantului legal,
  • copia adeverinței de naștere sau buletinul de identitate al copilului,
  • formularul nr. 027/e, completat de medicul de familie.