ANUNȚ LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE

  • 12:00 - 12:00
  • str. Mihai Eminescu 42/2
  • 02.09.2020
  • Take Ticket

ANUNȚ LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE

Asociația Obsteasca ASOCIATIA NATIONALA DE TRATAMENT PALIATIV (ANTP)
Licitație deschisă pentru achiziționarea echipamentelor individuale de protecție
Proiect: „Dezvoltarea serviciilor paliative integrate în Republica Moldova”

Asociația Obsteasca ASOCIATIA NATIONALA DE TRATAMENT PALIATIV (ANTP), din Chișinău, organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi necomercială, implementează proiectul „Dezvoltarea serviciilor paliative integrate în Republica Moldova”, Contract de Grant nr.G14785, resurse acordate de Fundația Soros-Moldova.
În cadrul acestui proiect, A.O. ASOCIATIA NATIONALA DE TRATAMENT PALIATIV (ANTP), anunţă licitație deschisă pentru achiziționarea echipamentelor individuale de protecție (EIP).

1. Specificații tehnice:

Denumirea articolului din echipamentul individual de protecție

1. Articol 1_Măști chirurgicale:
Numărul estimativ de unități:11300
Material: textil nețesut, 3 straturi, 3 pliuri;
Design: masca trebuie să se poziționeze cât mai aproape de nasul, gura și obrazul purtătorului/persoană
adultă; culoare – albastră/ verde;
Elemente de fixare: zona nasului – fixator metalic (acoperit); zona urechilor –sistem de prindere pe bază
de elastic (moale și confortabil de purtat);
Cerințe de performanță: permeabilitate respiratorie; rezistentă la stropire nu conține fibră de sticlă și
latex; este hipoalegenică;
Certificat/Declarație de conformitate CE: ofertantul va prezenta documente care demonstrează calitatea
măștilor pentru siguranța și sănătatea omului.
Ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) ambalajul produsului va conține
obligatoriu: numele produsului, descriere, cod, valabilitate, dimensiuni, adresa producător etc).
Perioada de valabilitate: produsul va avea un termen de valabilitate minim 2 ani de la data producerii. În
momentul livrării, produsul trebuie sa aibă minim 12 luni de valabilitate.

2. Articol 2_Mănuși medicale de examinare:
Numărul estimativ de unități:22600
Material: latex sau nitril, nesterile, ne-pudrate;
Designul mănușilor: forma universală care se potrivește la ambele mâini; manșeta cu margine rulată;
Mărimi mănuși: M și L (50% / 50%) din cantitate;
Certificat/Declarație de conformitate CE: ofertantul va prezenta documente care demonstrează calitatea
mănușilor pentru siguranța și sănătatea omului.
Ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) ambalajul produsului va conține
obligatoriu: numele produsului, descriere, cod, valabilitate, dimensiuni, adresa producător etc).
Perioada de valabilitate: produsul va avea un termen de valabilitate minim 2 ani de la data producerii. În
momentul livrării, produsul trebuie sa aibă minim 12 luni de valabilitate.

3. Articol 3_Dezinfectant pentru mâini și suprafețe:
Numărul estimativ de unități:200 litri (40 unități a câte 5 litri)
Ambalaj: ambalat a câte 5 litri;
Tip dezinfectant: soluție dezinfectantă, conținut alcool etilic (minim 70%), protecție anti-COVID-19;
Cerințe de performanță: dezinfectant fabricat conform recomandărilor OMS cu privire la utilizarea de
antiseptice pe bază de alcool pentru prevenirea și combaterea corona virusului;
Certificat/Declarație de conformitate/Aviz sanitar: ofertantul va prezenta documente care demonstrează
calitatea dezinfectantului pentru siguranța și sănătatea omului;
Ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) ambalajul produsului va conține
obligatoriu: numele produsului, descriere, cod, valabilitate, dimensiuni, adresa producător etc).
Perioada de valabilitate: produsul va avea un termen de valabilitate minim 2 ani de la data producerii. În
momentul livrării, produsul trebuie să aibă minim 12 luni de valabilitate.

4. Articol 4_Viziere (ecrane de protecție):
Numărul estimativ de unități:151
Material: material transparent și flexibil, care nu distorsionează imaginea;
Utilizare: pot fi dezinfectate și reutilizate;
Design, mărimi: cu fixatorul dur, cu reglare în funcție de circumferință capului, dimensiuni: 340mm x 250mm
(dimensiunile pot varia în limitele ±10%).

5. Articol 5_Bahile medicale:
Numărul estimativ de unități:20200
Material: polietilenă;
Fixare: cu elastic.

6. Articol 6_Termometre cu infraroșu:
Numărul estimativ de unități:43
Tip: non-contact, portabil;
Cerințe tehnice: cu ecran LCD iluminat din interior, semnalizare sonoră, oprirea automată;
Termen de garanție: minim un an de la data procurării.

7. Articol 7_Halate medicale:
Numărul estimativ de unități:334
Tip: de unica folosință;
Material: textil nețesut;
Design: siluetă dreaptă, mâneci lungi cu mansetă, lungimea până la genunchi, închidere cu șiret pentru
fixare/legare din spate;
Mărime: M și L (50%/50%).

2.Criterii de eligibilitate pentru companii:
La licitație pot participa companiile care sunt înregistrate și activează pe teritoriul Republicii Moldova.

3.Participare la licitație:
Fiecare ofertant poate depune mai multe oferte de preţ, care vor conţine un LOT sau mai multe LOTURI cu articolele solicitate conform specificațiilor tehnice indicate. Toate ofertele prezentate cu încălcarea acestei reguli (articole cu specificații diferite de cele solicitate) vor fi respinse.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații semnate de persoana autorizată a ofertantului:
• Datele de contact ale ofertantului;
• Numele persoanei de contact;
• Date bancare;
• Copia Certificatului de înregistrare al companiei / Copia Licenței;
• Oferta comercială;
• Copia Avizului sanitar, valabil, și alte documente emise de autoritățile competente ce atestă conformitatea echipamentului medical, dreptul companiei la producere și distribuție a echipamentului.
În cazul lipsei documentelor solicitate, oferta va fi descalificată.

Cerințe referitor la Oferta comercială:
• Va include prețurile pentru bunurile solicitate mai sus, în MDL pentru fiecare articol.
• Va indica prețurile inclusiv cu TVA. Toate costurile pentru pregătirea bunurilor de livrare vor fi incluse în preţul ofertei, iar Vânzătorul nu va pretinde compensaţii suplimentare.
• Preţurile indicate în ofertă sunt fixe şi nu pot fi modificate pe durata executării contractului.
• Oferta va fi semnată de persoana autorizată și aplicată ștampila;
• Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 30 zile calendaristice de la termenul limita de depunere a ofertelor.

ANTP își rezervă dreptul de a modifica numărul estimativ de unități per articol, indicat în prezentul anunț (diferența nu va depăși 10%), cât și de a respinge toate ofertele comerciale și de a renunța la achiziționarea de bunuri și servicii pentru a prioritiza interesul major al organizației.
Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la următoarele adrese: paliatiemd@gmail.com și acojocari@soros.md cu mențiunea „Echipament Individual de Protecție”.

4.Termenul limită de depunere a ofertelor: este 11 septembrie 2020, ora 12:00
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de ANTP până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Vor fi evaluate ofertele de preţuri care vor fi înregistrate până la data şi ora limită de prezentare. Ofertele de preţuri (dosarele) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie.

5.Evaluarea ofertelor:
Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea preţului pentru o unitate de produs pentru fiecare Lot în parte.
ANTP va atribui contractul ofertantului, a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie şi care a oferit cel mai mic preţ evaluat pentru Lot.

ANTP își rezervă dreptul de a achiziționa bunurile din Loturi diferite, de la ofertanți diferiți.
ANTP își rezervă dreptul de a solicita prezentarea a câte un exemplu pentru fiecare Articol de la ofertant/ofertanții pre-selectați, înainte de a semna contractul.

6.Livrarea:
Produsele vor fi disponibile pentru livrare în maxim 5 zile lucrătoare de la data anunțului rezultatului licitației.
Livrarea se va face de către Furnizor la o adresă din mun. Chișinău, indicată de ANTP, fără a fi percepute costuri suplimentare de transport şi manevrare.

7.Plata:
Plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldovenești pe contul bancar al Furnizorului, 50% avans și 50% după livrarea produsului, în baza Facturii fiscale emise de către Furnizor și semnate de Cumpărător.

Telefon de contact: 060 79 40 79
Persoana de contact: Natalia Carafizi